Entrenament esportiu: EasySportPlan

easysportplan

Què és EasySportPlan? Registre Gratuït

EasySportPlan és una aplicació web dirigida a clubs, coordinadors i entrenadors d’equips esportius.
Pretén ser una ajuda en les tasques principals del “dia a dia”: planificar, elaborar sessions d’entrenament, realitzar el seguiment del que s’ha anat fent al llarg de la temporada…
Dintre d’un “Club d’EasySportPlan” els usuaris poden assumir diferents papers en funció de tres rols.
El coordinador és l’encarregat de crear les temporades, configurar els equips i donar d’alta els membres del club, així com decidir el rol que desenvoluparan dintre del club i en els diferents equips. També dóna d’alta nous exercicis perquè puguin ser utilitzats pels entrenadors i la seva classificació per “treballs” (objectius). Disposa també de les opcions de planificació.
L’entrenador és el que crea períodes d’entrenament (planificació) i decideix, juntament amb el coordinador, la importància que tindran cadascun dels diferents treballs en un període d’entrenament concret. Realitzar aquesta planificació li facilitarà l’elaboració de les sessions d’entrenament. EasySportPlan permet a l’entrenador decidir quins exercicis vol realitzar en la sessió en funció de la importància que ha donat a cadascun dels treballs i, també, definir quins jugadors assisteixen o han assistit a la sessió.
El jugador, per la seva banda, pot realitzar el seguiment del seu entrenament; dels minuts que ha entrenat cada concepte, de les sessions a les que ha assistit, dels minuts en que ha entrenat en cada sessió, si ha entrenat més o menys en relació al total de l’equip, etc.
EasySportPlan és una eina de “gestió esportiva” per tal de facilitar, en primer lloc, al coordinador les seves tasques de seguiment dels entrenaments que realitzen cadascun dels equips i veure’n l’evolució i, en segon lloc, a l’entrenador les seves tasques de planificar una temporada i elaborar sessions d’entrenament d’acord a allò que s’ha planificat.

EasySportCentral